Nếu thích, Ronaldo tự bỏ 177 triệu bảng mà "chuộc thân"

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.