Nếu may mắn, Tuyển Anh sẽ được di chuyển nhiều nhất tại World Cup 2018

Đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018.
Đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018.
Đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018.