Lắp đặt 200 trụ bóng rổ tại 200 trường học trên địa bàn TP.HCM

Thả bóng bay khai mạc giải bóng rổ học sinh TP.HCM (ảnh: ZN).
Thả bóng bay khai mạc giải bóng rổ học sinh TP.HCM (ảnh: ZN).