HLV Park Hang-seo về Hàn Quốc nghỉ ngơi, “tính mưu” cho AFF Cup 2018

HLV Park Hang-seo sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi cùng gia đình, đồng thời lên kế hoạch tập huấn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
HLV Park Hang-seo sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi cùng gia đình, đồng thời lên kế hoạch tập huấn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
HLV Park Hang-seo sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi cùng gia đình, đồng thời lên kế hoạch tập huấn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
Lên top