HLV Mourinho: “Chúng tôi là chuyên gia của sự rắc rối”

HLV Mourinho cho rằng Man United không xứng đáng thắng West Brom. Ảnh: PA.
HLV Mourinho cho rằng Man United không xứng đáng thắng West Brom. Ảnh: PA.
HLV Mourinho cho rằng Man United không xứng đáng thắng West Brom. Ảnh: PA.