HLV Mourinho: Manchester United đang tốt lên

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.