Giải Golf Tiền Phong Championship 2017: Gây thêm ngân quỹ cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam

Golfer Lê Hùng Nam giành chức vô địch Golf Tiền Phong Championship 2017. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Golfer Lê Hùng Nam giành chức vô địch Golf Tiền Phong Championship 2017. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Golfer Lê Hùng Nam giành chức vô địch Golf Tiền Phong Championship 2017. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH