Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Ghi 2 bàn trong 3 phút, M.U đi tiếp với ngôi đầu bảng A