Đứng sau Park Hang-seo có những nhân vật lặng thầm...

Trợ lý Huy Khoa luôn trầm lặng đứng sau HLV Park Hang-seo. Ảnh: H.A
Trợ lý Huy Khoa luôn trầm lặng đứng sau HLV Park Hang-seo. Ảnh: H.A
Trợ lý Huy Khoa luôn trầm lặng đứng sau HLV Park Hang-seo. Ảnh: H.A