Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đô cử Linh Phượng giành HCĐ Paralympic 2016