Diego Maradona: Những dòng niệm cuối và những câu hỏi chờ giải đáp

Hàng nghìn người hâm mộ đi theo xe chở quan tài Maradona đến nghĩa trang. 
Ảnh: AFP
Hàng nghìn người hâm mộ đi theo xe chở quan tài Maradona đến nghĩa trang. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người hâm mộ đi theo xe chở quan tài Maradona đến nghĩa trang. Ảnh: AFP
Lên top