Dấu ấn tài năng Quang Hải

Quang Hải đã để lại dấu ấn trong màu áo U23 VN. Ảnh: Đ.H
Quang Hải đã để lại dấu ấn trong màu áo U23 VN. Ảnh: Đ.H
Quang Hải đã để lại dấu ấn trong màu áo U23 VN. Ảnh: Đ.H