Công Vinh tiền không thiếu, ngặt ở chỗ mua quân... có đúng ý thầy Miura?