Bầu Đức bắt đầu cuộc “tái thiết” HAGL sau SEA Games 29?

Bầu Đức sẽ "tái thiết" HAGL? Ảnh: Đ.Đ
Bầu Đức sẽ "tái thiết" HAGL? Ảnh: Đ.Đ