Bàn thắng "quý như vàng" và câu chuyện xúc động "không được chịu tang cha" của Minh Vương

Ảnh: VNE
Ảnh: VNE