Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ukraina từ chối chấp nhận Đại sứ mới của Nga