Triều Tiên công bố chương trình nghị sự ở Singapore

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đã đến Singapore từ ngày 10.6, sẵn sàng cho thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đã đến Singapore từ ngày 10.6, sẵn sàng cho thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đã đến Singapore từ ngày 10.6, sẵn sàng cho thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top