Tổng thống Syria ra điều kiện hợp tác với Tổng thống đắc cử Trump