Tổng thống Donald Trump lại đe dọa gây sốc

Tổng thống Donald Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO. Ảnh: BBC
Tổng thống Donald Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO. Ảnh: BBC