Bị Nga phản đòn, Mỹ lập tức đi kiện

Mỹ kiện Nga lên WTO. Ảnh: AP
Mỹ kiện Nga lên WTO. Ảnh: AP
Mỹ kiện Nga lên WTO. Ảnh: AP
Lên top