Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói về người kế nhiệm

Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trước Quốc hội Singapore ngày 16.5.2018. Ảnh: Media Corp
Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trước Quốc hội Singapore ngày 16.5.2018. Ảnh: Media Corp
Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trước Quốc hội Singapore ngày 16.5.2018. Ảnh: Media Corp