Thiếu gia ăn chơi khét tiếng Trung Quốc thỏa thuận được với chủ nợ

Vương Tư Thông. Ảnh: Bloomberg.
Vương Tư Thông. Ảnh: Bloomberg.
Vương Tư Thông. Ảnh: Bloomberg.
Lên top