Tây Ban Nha bất ngờ rút lệnh bắt trên toàn Châu Âu với cựu Thủ hiến Catalonia

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: AFP/Getty
Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: AFP/Getty