Sau vô số trục trặc, Nga-Mỹ đạt thoả thuận mới về Syria