Ông Shinzo Abe trên đường trở thành ứng viên Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ 3

Ông Shinzo Abe. Ảnh: Euronews.
Ông Shinzo Abe. Ảnh: Euronews.