Ông Donald Trump “bí mật” gặp ông Vladimir Putin lần hai

Ông Donald Trump và Vladimir Putin gặp nhau ở G20. Ảnh: AP
Ông Donald Trump và Vladimir Putin gặp nhau ở G20. Ảnh: AP