Nóng nhất hôm nay: 100 người ngực trần phản đối đấu bò tót ở Tây Ban Nha