Những kỳ nghỉ hè mệt mỏi: Áp lực từ lớp học thêm với trẻ em Trung Quốc

Trẻ em Trung Quốc gặp sức ép học thêm trong mỗi dịp hè. Ảnh: EPA.
Trẻ em Trung Quốc gặp sức ép học thêm trong mỗi dịp hè. Ảnh: EPA.
Trẻ em Trung Quốc gặp sức ép học thêm trong mỗi dịp hè. Ảnh: EPA.
Lên top