Nga thử nghiệm súng trường bắn tỉa để bảo vệ Tổng thống Vladimir Putin

ORSIS T-5000 là loại súng bắn tỉa có độ chính xác cao do nhà máy ORSIS thuộc tập đoàn GK Promtechnologyy tại Mátxcơva chế tạo. - Ảnh: Sputnik
ORSIS T-5000 là loại súng bắn tỉa có độ chính xác cao do nhà máy ORSIS thuộc tập đoàn GK Promtechnologyy tại Mátxcơva chế tạo. - Ảnh: Sputnik
ORSIS T-5000 là loại súng bắn tỉa có độ chính xác cao do nhà máy ORSIS thuộc tập đoàn GK Promtechnologyy tại Mátxcơva chế tạo. - Ảnh: Sputnik

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM