Nga nghi Ukraina chuẩn bị động binh ở Donbass

Nga cảnh báo Ukraina tích cực đưa quân đến Donbass chuẩn bị cho các hành động quân sự. Ảnh: Sputnik
Nga cảnh báo Ukraina tích cực đưa quân đến Donbass chuẩn bị cho các hành động quân sự. Ảnh: Sputnik
Nga cảnh báo Ukraina tích cực đưa quân đến Donbass chuẩn bị cho các hành động quân sự. Ảnh: Sputnik