Nam Phi hoãn tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Nam Phi tạm hoãn tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, dự kiến sẽ thay bằng vaccine của J&J và Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP
Nam Phi tạm hoãn tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, dự kiến sẽ thay bằng vaccine của J&J và Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP
Nam Phi tạm hoãn tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, dự kiến sẽ thay bằng vaccine của J&J và Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP
Lên top