Trung Quốc phê duyệt vaccine COVID-19 nội địa thứ 2

Trung Quốc đã phê duyệt vaccine COVID-19 nội địa thứ 2. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Trung Quốc đã phê duyệt vaccine COVID-19 nội địa thứ 2. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Trung Quốc đã phê duyệt vaccine COVID-19 nội địa thứ 2. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top