Mỹ giúp cảnh sát biển Việt Nam đối phó các mối đe doạ trên biển

Đô đốc Harris, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tarnowka, các quan chức Cảnh sát biển Việt Nam thăm Cơ sở Sửa chữa Bảo dưỡng tàu.
Đô đốc Harris, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tarnowka, các quan chức Cảnh sát biển Việt Nam thăm Cơ sở Sửa chữa Bảo dưỡng tàu.
Đô đốc Harris, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tarnowka, các quan chức Cảnh sát biển Việt Nam thăm Cơ sở Sửa chữa Bảo dưỡng tàu.
Lên top