Mưa lũ ở Trung Quốc: 60.000 người dân Tứ Xuyên bị ảnh hưởng

Lũ lụt ở thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên ảnh hưởng đến hơn 60.000 cư dân của tỉnh này. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lũ lụt ở thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên ảnh hưởng đến hơn 60.000 cư dân của tỉnh này. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lũ lụt ở thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên ảnh hưởng đến hơn 60.000 cư dân của tỉnh này. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top