Đập Tam Hiệp đón lũ lớn lần 4: Nước dâng tới chân tượng Phật khổng lồ

Nước lũ dâng tới chân tượng Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên. Ảnh: Taiwan News.
Nước lũ dâng tới chân tượng Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên. Ảnh: Taiwan News.
Nước lũ dâng tới chân tượng Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên. Ảnh: Taiwan News.
Lên top