Khu trục hạm Anh phóng tên lửa tối tân bắn rụng UAV trong chớp mắt

Tên lửa bay với tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh bắn rụng UAV trong chớp mắt. Ảnh: HQ Anh.
Tên lửa bay với tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh bắn rụng UAV trong chớp mắt. Ảnh: HQ Anh.
Tên lửa bay với tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh bắn rụng UAV trong chớp mắt. Ảnh: HQ Anh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top