Khám phá sức mạnh siêu trực thăng săn ngầm của Hàn Quốc

Trực thăng AW159.
Trực thăng AW159.