IS hành quyết tàn bạo 6 con tin tại Marawi vì không cùng chí hướng

Quân chính phủ tại Marawi, miền nam Philippines trong cuộc chiến chống lại phiến quân Maute.
Quân chính phủ tại Marawi, miền nam Philippines trong cuộc chiến chống lại phiến quân Maute.
Quân chính phủ tại Marawi, miền nam Philippines trong cuộc chiến chống lại phiến quân Maute.