Iran điều chiến hạm hải quân giữa căng thẳng vùng Vịnh

Vịnh Aden là tuyến đường biển chiến lược nối Ấn Độ Dương với Biển Đỏ và kênh đào Suez. Ảnh: Reuters
Vịnh Aden là tuyến đường biển chiến lược nối Ấn Độ Dương với Biển Đỏ và kênh đào Suez. Ảnh: Reuters