Hàn Quốc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng gấp vì an ninh “không thể trì hoãn thêm”

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap