Giám đốc truyền thông Nhà Trắng từ chức sau 3 tháng

Mike Dubke, giám đốc truyền thông Nhà Trắng đã xin từ chức. Ảnh: BBC
Mike Dubke, giám đốc truyền thông Nhà Trắng đã xin từ chức. Ảnh: BBC
Mike Dubke, giám đốc truyền thông Nhà Trắng đã xin từ chức. Ảnh: BBC
Lên top