Động đất mạnh ở khu vực thảm kịch 2004, Indonesia ban bố cảnh báo sóng thần

Tâm chấn của trận động đất. Ảnh: CNN.
Tâm chấn của trận động đất. Ảnh: CNN.
Tâm chấn của trận động đất. Ảnh: CNN.
Lên top