Xảy ra động đất 3,8 độ richter kèm tiếng nổ lớn tại huyện Bắc Trà My

Bản đồ chấn tâm trận động đất trưa 18.7 ở Bắc Trà My. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.
Bản đồ chấn tâm trận động đất trưa 18.7 ở Bắc Trà My. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.
Bản đồ chấn tâm trận động đất trưa 18.7 ở Bắc Trà My. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.
Lên top