Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump cân nhắc cựu đối thủ cạnh tranh vào ghế ngoại trưởng