Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đâm chém điên loạn ở trung tâm London, cảnh sát nghi khủng bố