Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con gái út ông Obama dọn dẹp, phục vụ ở nhà hàng