Chung cư 36 tầng ở Hawaii, Mỹ bốc cháy dữ dội trong nhiều giờ

Chung cư ở Hawaii, Mỹ bốc cháy dữ dội. Ảnh: AP
Chung cư ở Hawaii, Mỹ bốc cháy dữ dội. Ảnh: AP