Chân dung ghê rợn nghi phạm chính vụ xả súng ở New Zealand

Nghi phạm tự nhận là Brenton Tarrant trong đoạn livestream.
Nghi phạm tự nhận là Brenton Tarrant trong đoạn livestream.
Nghi phạm tự nhận là Brenton Tarrant trong đoạn livestream.
Lên top