Nghi phạm xả súng New Zealand livestream vụ tấn công 17 phút

Hình ảnh cắt từ clip livestream vụ tấn công của nghi phạm xả súng ở New Zealand.
Hình ảnh cắt từ clip livestream vụ tấn công của nghi phạm xả súng ở New Zealand.
Hình ảnh cắt từ clip livestream vụ tấn công của nghi phạm xả súng ở New Zealand.
Lên top