Bước tiến quyết định, dấu mốc quan trọng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.